PROJEKT AUTORSKI

Warsztat Dobrych Rozwiązań

Swoją misję realizuję w ramach nowego projektu, który stworzyłam i nazwałam „Warsztatem Dobrych Rozwiązań”. Jest on oparty o założenia PSR i ma służyć do podejmowania refleksji nad wartościami, które w życiu i pracy mają nas doprowadzać do dobrostanu i spełnienia.

WSPÓŁPRACA

Do współpracy w tym projekcie zaprosiłam grono profesjonalnych specjalistów PSR oraz ekspertów z takich obszarów jak: biznes, zarządzanie zespołami, edukacja, psychologia i psychoterapia, coaching, systemowe pomaganie, logoterapia, duszpasterstwo.

INSPIRACJE DLA TERAPEUTÓW

Moim celem jest integrować i inspirować terapeutów pracujących w tym nurcie poprzez organizację spotkań, szkoleń i konferencji poświęconych tej tematyce, a także popularyzować ideę wsparcia w ramach różnych form terapii krótkoterminowych i coachingu osobistego.

PRZESTRZEŃ ROZWOJU

Moją ambicją jest tworzyć przestrzeń sprzyjającą analizowaniu własnego życia i odkrywaniu posiadanych zasobów i wartości w celu znalezienia drogi do osobistego szczęścia. Dostarczać narzędzi i kreatywnych sposobów do pobudzenia w sobie wewnętrznej siły i gromadzenia kapitału własnych możliwości i rozwiązań. Organizuję spotkania indywidualne, małe grupy i warsztaty w bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni tworząc jak najlepszą atmosferę do rozmów, dzielenia się oraz odkrywania i rozwoju własnych umiejętności i kompetencji. Pracę nad poprawą jakości własnego życia realizuję w dobrej, opartej na pozytywnych relacjach atmosferze i poszanowaniu indywidualności oraz osobistych doświadczeń klientów.