Terapeuta i coach

Nazywam się Małgorzata Gostkowska-Morawiec. Mieszkam i pracuję w Krakowie.
Od 23 lat jestem mężatką i mamą 5 dzieci. Jestem coachem, terapeutą TSR i logoterpeutą.

WYKSZTAŁCENIE
I KURSY

Studia wyższe ukończyłam w roku 1998 na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskując tytuł magistra. Następnie kontynuowałam naukę w Międzywydziałowym Studium Dziennikarstwa w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe na UPJPII w Krakowie na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek: Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, uzyskując dyplom terapeuty TSR i prawo do wykonywania zawodu terapeuty, trenera, konsultanta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jednocześnie podjęłam proces certyfikacji oraz systematycznej superwizji w CTSR w Warszawie. Od 2021 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. W kolejnych latach ukończyłam Kurs Coachingu w Centrum Psychoterapii i Coachingu „Fideratio” w Warszawie, uzyskując tytuł Praktyka Coachingu oraz Studium Logoterapii w Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic w Lublinie, otrzymując status certyfikowanego logoterapeuty z akredytacją przy Instytucie Wiktora Frankla we Wiedniu.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 17 lat jestem także przedsiębiorcą, właścicielem i współwłaścicielem firm w Krakowie pod nazwą Krakowska Żegluga Pasażerska oraz Krakowska Grupa Amnis Sp. z o.o. W lipcu 2020 przeprowadziłam sukcesję. Tym samym pojawiła się w moim życiu przestrzeń na nowe działania i rozwijanie swojej pasji pomagania ludziom i wspierania ich w dążeniu do rozwoju i poprawy jakości życia. W ten cel zaangażowałam wszystkie swoje kompetencje, wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i pracy z ludźmi oraz posiadaną wiedzę, zaangażowanie i umiejętności.

ZAŁOŻENIA TERAPEUTYCZNE

W pracy terapeutycznej koncentruję się na pozytywnych rozwiązaniach, wydobywaniu zasobów i siły do pokonywania trudności i ograniczeń u moich klientów oraz na poszukiwaniu sensu i wartości, w oparciu o założenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz logoterapii W. Frankla i noo-psychoterapii opracowanych przez ks. prof. dr hab. Kazimierza Popielskiego z Katedry Psychoterapii i Psychologii zdrowia KUL. Pracuję z klientami indywidualnymi: młodzież, dorośli i z parami: narzeczeni, małżonkowie oraz z grupami.

Moją pasją jest człowiek. Zarówno w pracy jak i poza nią, w rodzinie, w świecie próbuję dostrzegać ludzi potrzebujących i przychodzić im z pomocą. Pragnę przywracać im nadzieję oraz rozpalać w nich miłość i pasję życia.


DZIAŁALNOŚĆ
PRO BONO

Zarówno w życiu osobistym jak i w pracy wyznaję wartości chrześcijańskie. Jestem aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Pracodawców i Przedsiębiorców „Talent” oraz Stowarzyszenia Braterstwo Niepełnosprawnych NamArka. Współorganizuję wydarzenie pod nazwą „Namiot Spotkania” w ramach organizacji Światowego Tygodnia Ubogiego. Aktywnie uczestniczę w działaniach Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie jako jego członek, Współpracuję z fundacją „Po Pierwsze Człowiek”, która opiekuje się osobami wykluczonymi. Wraz z Radiem    Pallotti.fm od 8 lat współtworzę znane wydarzenie ewangelizacyjne pod nazwą „Ewangelizacja na Barce”. Współtworzą i prowadzę program radiowy „Do Tablicy” oraz program „Rejs po Słowie” w radiu    Pallotii.fm.