gabinet terapeuty

Moją ambicją jest tworzyć przestrzeń sprzyjającą analizowaniu własnego życia i odkrywaniu posiadanych zasobów i wartości w celu znalezienia drogi do osobistego szczęścia. Dostarczać narzędzi i kreatywnych sposobów do pobudzenia w sobie wewnętrznej siły i gromadzenia kapitału własnych możliwości i rozwiązań.

przestrzeń rozwoju

Organizuję spotkania indywidualne, małe grupy i warsztaty w bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni tworząc jak najlepszą atmosferę do rozmów, dzielenia się oraz odkrywania i rozwoju własnych umiejętności i kompetencji. Pracę nad poprawą jakości własnego życia realizuję w dobrej, opartej na pozytywnych relacjach atmosferze i poszanowaniu indywidualności oraz osobistych doświadczeń klientów.