Najczęściej zadawane pytania

Czyli właściwa podstrona dla wszystkich, którzy – zanim powiedzą „tak” – potrzebują zdobyć informacje

KIM JEST COACH?

Coach to osoba, która towarzyszy klientowi w kreatywnym procesie, skłaniającym go do myślenia i inspirującym do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału (por. definicja ICF).

Coach efektywnie pomaga osiągnąć ważne dla klienta cele, satysfakcję w różnych obszarach życia i spełnienie w wielu życiowych rolach, takich jak rodzic, mąż/żona, manager, pracownik, student, lider itp. Pomaga również w określeniu życiowej misji, odkryciu pasji i sensu życia oraz rozwinięciu swoich zainteresowań, motywacji, efektywności w działaniu i innych przydatnych postaw czy umiejętności.

Praca coacha polega na zadawaniu ważnych dla klienta pytań, które pomagają mu w odkrywaniu prawdy o sobie i swoim potencjale oraz zachęcają do podjęcia działania w kierunku upragnionej zmiany.

Coach posiada szeroką wiedzę o człowieku i działających w nim mechanizmach, posługuje się także narzędziami i technikami, które umożliwiają efektywne wprowadzanie zmian i etyczne motywowanie do określonych działań ważnych z perspektywy klienta.

TSR – DLA KOGO?

TSR, czyli terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest aktualnie jednym z bardziej popularnych nurtów psychoterapeutycznych.

Podstawowe założenia modelu dotyczą koncentracji na potrzebach, a nie na problemach. Akcent położny jest na pozytywach i rozwiązaniach, które wykorzystuje się w teraźniejszości i przyszłości. Zdaniem twórców modelu, nie trzeba znać szczegółów dotyczących problemu, aby odnaleźć rozwiązanie.

Terapeuta TSR wychodzi z założenia, że klienci są pełni zasobów, które mogą posłużyć im w poszukiwaniu rozwiązań. To oni jawią się jako eksperci swojego życia, czasem jednak potrzebują przy tym trochę wsparcia. Klienci są tymi, którzy znają stosowne rozwiązania i określają cele terapii.

W tym rodzaju terapii nie szuka się deficytów klienta i nie analizuje doświadczeń z przeszłości czy destrukcyjnych mechanizmów. Skupienie na rozwiązaniach i pozytywnych wymiarach życia sprawia, że TSR i coaching stanowią bardzo spójny nurt współpracy z klientem.

(por. www.psttsr.pl)

CZYM SIĘ RÓŻNI COACHING OD TERAPII?

Zarówno coaching, jak i psychoterapia koncentrują się na zmianach w działaniu i myśleniu osoby.

W coachingu wychodzimy z założenia, że klient jest osobą pełną zasobów, zdolną do udoskonalania swojego życia i osiągnięcia zamierzonych celów. Coach towarzyszy mu w tym procesie, a dzięki swoim kompetencjom i znajomości narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia zmiany jest w stanie skutecznie wydobyć z klienta jego potencjał i umiejętności oraz motywować go i monitorować postępy.

Coaching skoncentrowany jest zatem na osiąganiu celów, na zmianie teraźniejszości na lepsze, może także dotyczyć określania życiowej misji, poprawy naszych relacji i jakości życia w danym obszarze, a także rozwoju w życiu zawodowym, osobistym czy duchowym.

Terapia pozwala natomiast sięgnąć do źródeł trudności, zrozumieć skąd wynika brak zasobów klienta w danym obszarze i dlaczego pewne doświadczenia z jego przeszłości tak bardzo przekładają się na trudności w teraźniejszym funkcjonowaniu. Jej zadaniem jest więc rozwiązanie określonego problemu, z którym osoba sobie nie radzi. Kluczowy jest więc powrót do źródeł problemu i przepracowanie go.

KIEDY ZDECYDOWAĆ SIĘ NA COACHING?

Coaching dedykowany jest wszystkim tym, którzy pragną w pełni odkryć i wykorzystać swój potencjał zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Life coaching obejmuje rożne obszary naszej codzienności, począwszy od życia rodzinnego, pracy i finansów po zainteresowania, życie towarzyskie, duchowość i rekreację. Pozwala odnaleźć równowagę pomiędzy tymi obszarami, odkryć na nowo sens naszych działań tam, gdzie jesteśmy aktywni lub poszukać obszarów do zmian, by skutecznie je wdrożyć. Może to być zmiana pracy, zerwanie z niechcianymi przyzwyczajeniami, poprawienie relacji z bliskimi czy rozwinięcie tego, co już dziś stanowi naszą pasję i obszar zainteresowań. 

Coaching dąży do poprawy jakości życia klienta i wzmocnienia go na drodze rozwoju. 


JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SESJI?

Proces coachingu oraz terapia w nurcie TSR nie wymagają specjalnego przygotowania.

Najważniejsza jest postawa klienta – gotowość do dzielenia się własnym życiem, doświadczeniem i przemyśleniami oraz otwartość na towarzyszenie coacha-terapeuty w indywidualnie określonym procesie. Już na samym początku klientowi zostanie zadanych kilka pytań, a dzięki jego odpowiedziom możliwe będzie określenie celów i wybór odpowiedniej formy współpracy.

Podczas pierwszego spotkania z terapeutą następuje ustalenie ważnych dla procesu zasad, których przez wszystkie sesje zarówno klient, jak i terapeuta zobowiązują się przestrzegać (po uprzednim wyrażeniu na to zgody). 


ILE TRWA PROCES?

Na wstępnym spotkaniu, które trwa około godziny, mam okazję lepiej poznać klienta i dowiedzieć się, jak wygląda jego życiowa sytuacja; z czym się zmaga i gdzie potrzebuje pomocy bądź towarzyszenia.

Kolejne spotkanie rozpoczyna właściwą współpracę, która zazwyczaj obejmuje od 6 do 10 godzinnych sesji (najlepiej w odstępie 1-2 tygodniowym). Omawiamy na nim zasady naszej współpracy i dookreślamy indywidualne warunki oraz charakter spotkań (np. life coaching, coaching relacji, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach).

W przypadku współpracy z firmami i przedsiębiorcami, pierwsze spotkanie odbywa się ze Zleceniodawcą.