ludziom, którzy poszukują sensu i wartości (SZCZĘŚCIA), podjąć refleksję nad własnym życiem, odnaleźć w nim pasję, radość i spełnienie (logoterapia)

osobom doświadczającym pustki egzystencjalnej odnaleźć satysfakcjonujące życie w pełni (logoterapia)

młodzieży na progu dorosłości odnaleźć własny życiowy cel i siłę do jego realizacji (TSR i coaching)

kobietom odkryć ich siłę i piękno oraz uzewnętrznić je w życiu osobistym i w pracy (coaching + sesja wizerunkowa)

osobom w kryzysie małżeńskim odnaleźć drogę do pojednania i odbudowy związku (terapia par)

osobom doświadczającym wypalenia zawodowego odnaleźć się na nowo na rynku pracy (TSR, coaching)

rodzicom doświadczającym kryzysu buntu nastolatka znaleźć drogę do poprawy relacji (terapia rodzinna)

narzeczonym odkryć wzajemne potencjały, uwspólnić wartości i cel związku (terapia par, coaching)